Kursy i szkolenia

uWAGA nie CIĄŻY – to autorski kurs stworzony specjalnie dla kobiet będących w tym szczególnym stanie, jakim jest ciąża. Jest odpowiedzią na pojawiające się w ciąży pytania, wątpliwości i lęki, które towarzyszą wielu kobietom, ale nie zawsze są głośno wypowiadane. Na kursie znajdzie się czas i przestrzeń, by je zwerbalizować. Podczas kursu będziemy praktykować uważność, a wraz z nią pielęgnować w sobie takie cechy jak akceptacja i takie właściwości jak, odpuszczanie, zaufanie i łagodność. 

Potrzebujesz zmiany? Chcesz podjąć decyzję, ale ciągle i wciąż się wahasz? Czujesz blokadę przed nowym wyzwaniem?
Rozmowa coachingowa to jeden ze sposobów, by dowiedzieć się czegoś o sobie. By odkryć swoje wewnętrzne przekonania, czasem schematy, które stopują przed działaniem, by sprawdzić jakie są mocne strony. W trakcie spotkania zadaję pytania, które skłaniają do refleksji i pogłębienia samoświadomości. Pojawiają się zupełnie inne perspektywy i ogląd sytuacji z różnych, niedostrzeganych wcześniej stron. Z tego wyłaniają się odpowiedzi – jaką podjąć decyzję i w jakim kierunku podążać. 

Jednym z głównych czynników wywołujących stres jesteśmy my sami. Tak, my i nasze głowy, które ciągle i wciąż wynajdują problemy, negatywne sytuacje, analizują i szukają nieprzyjemnych zjawisk. Wszystko po to, by uchronić nas przed potencjalnym zagrożeniem. Jednak nie musimy bezwiednie się temu poddawać. Każdemu człowiekowi pozostaje świadomy wybór, na co w swoim życiu kieruje uwagę. Dzięki temu zmniejsza się poziom stresu. 

Umiejętność kierowania uwagi można trenować podczas Kursu Redukcji Stresu MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction – redukcja stresu metodą mindfulness, czyli uważności).

Weekendy z mindfulness to warsztaty medytacyjne wyjazdowe. Sercem takich wyjazdów jest praktyka medytacyjna oraz praktyka kręgu. Każdy wyjazd ma temat przewodni, dzięki któremu uczestnicy wiedzą, czego będzie dotyczyła praca. Dotychczasowe wyjazdy, dotyczyły na przykład: budowania dobrostanu lub pogłębiania akceptacji siebie. 

Kurs „Z uwagą o stresie” to 4 spotkania, podczas których uczestnicy poznają podstawy mindfulness, a także tego, jak człowiek funkcjonuje w stresie, co w nas wywołuje stres i w jaki sposób sobie z nim radzić. Kurs oparty jest o techniki mindfulness, które znane są na całym świecie i korzystają z nich psychologowie, psychiatrzy, psychoterapeuci, czy coachowie.