Medytacja miłującej dobroci 

To medytacja zwana „metta”, którą tłumaczy się „miłość – życzliwość” (z sanskrytu). Dzięki tej medytacji, praktykowanej regularnie, zaczniesz budować swoje wewnętrzne zasoby – wiary w siebie, akceptacji, troski i opieki. To wszystko, to wartości, które można w sobie rozbudowywać i pielęgnować, po to, by korzystać z nich w trudniejszych momentach życia. Jeśli zastanawiasz się – jak to się dzieje, jak to możliwe, to już spieszę z krótkim wyjaśnieniem. Aby pojawiały się w nas, ludziach, pewne zasoby mentalne, takie jak akceptacja, najpierw trzeba jej doświadczyć, a potem zbudować w mózgu i układzie nerwowym jako trwałą zmianę. Ten trwały ślad powstaje dzięki ćwiczeniom. Tak jak na siłowni ćwiczysz swoje mięśnie, tak połączenia neuronowe budują się, dzięki powtarzaniu ćwiczeń mentalnych. Zatem, jeśli chcesz zbudować poczucie akceptacji, wiary i życzliwości wobec siebie – praktykuj mettę.